جستجو ( 1290 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

محمد کیانی نوه اناری

محصولات شیمیایی و پلیمری

باقر ارجمندعسکری

سلولزی

امین الله میر محمدی ماهو نکی

محصولات شیمیایی و پلیمری

محمد لشکری

فلزات و سنگ های معدنی

سجاد حبیبی

راه سازی و ساختمان

یاسر خسروی

سلولزی

جواد غربایی حنفیه

راه سازی و ساختمان

اصغر سیستانی

راه سازی و ساختمان

گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت

محصولات شیمیایی و پلیمری

فاطمه رحمانی

علی خسروی مشیزی

راه سازی و ساختمان

فن آوران صنعت و معدن سامان پژو

فلزات و سنگ های معدنی

امین بهزادپور

سلولزی

توسعه تجارت فولاد اکسیر صنعت ه

فلزات و سنگ های معدنی

هادی سیستانی بدوئی

راه سازی و ساختمان

محمد غربائی مرشدی

مریم لشکری

کانی های غیر فلزی

محمدباقر عبادی

راه سازی و ساختمان

محمدجواد رحیمی زاده عرب

سلولزی

سیدعلی حسینی

راه سازی و ساختمان